Kraška ovčarka

Kraški ovčar

V skladu z vodilnim motivom naše kmetije, da poleg sonaravne reje živali redimo izključno domače slovenske vrste in pasme, smo za varuha naše kmetije izbrali kraškega ovčarja – oziroma, če …