Kraška ovčarka

Kraški ovčar

V skladu z vodilnim motivom naše kmetije, da poleg sonaravne reje živali redimo izključno domače slovenske vrste in pasme, smo za varuha naše kmetije izbrali kraškega ovčarja – oziroma, če …

Kaj delamo na kmetiji pomladi?

PAŠNI NAČRT in PRIPRAVE PAŠNIKOV Vsako leto spomladi s sosedi določimo, kje bomo pasli svoje živali in kje bomo kosili, da bi imeli krmo tudi za zimske in zgodnje spomladanske …

Kaj delamo na kmetiji pozimi?

November in December ponavadi namenimo kolinam in ga zaključimo s praznovanjem novega leta za prijatelje in poslovne partnerje. Januarja se stvari do dobra umirijo – število živali se zmanjša na …

Prašiči proste reje

Prašiči proste reje (Ang. Free Range Pigs) so bili pri nas še do druge svetovne vojne nekaj povsem normalnega in prevladujoč način gojitve prašičev, nato se je pojavil trendi, da …