Kozliček v staji

V pradavnini je človek ujel in nabral kolikor je potreboval – hrane, ki se je ne bi dalo koristno porabiti praktično ni bilo. Prehod iz lovstva in nabiralništva v gojenje kulturnih rastlin je eden največjih intelektualnih preskokov v zgodovini človeštva, saj je poleg odličnega poznavanja narave – okolja okoli nas, zahteval načrtovanje v naprej – pri večini kultur vsaj pol leta, pri večjih živalih pa več let.

Najprej so bile kmetije namenjene izključno preživetju kmetov, ki so zemljo obdelovali in redili živali. S pojavom velikih mest – na našem ozemlju že v rimskih časih se je pojavila potreba po pridelovanju z namenom oskrbovanja mest(prodaja viškov). Vmes se je pojavil še srednji vek – kjer so ljudje pripadali graščaku

Najbolj razvito in znanstveno obdelano sonaravno gospodarjenje se je v modernem svetu razvilo prav v Avstro-ogrski monarhiji. Zato Slovenci še vedno uživamo v veliki prednosti pred ostalimi svetovnimi narodi, ko gre za sonaravno gospodarjenje.

No v vmesnem času se je dogajal eksperiment planskega gospodarstva – danes bi rekli planske ekonomije, ker je bilo petletno planiranje uvedeno tako v gospodarstvu, kot v kmetijstvu.

Pred približno tridesetimi leti se je na področju kmetijstva začel razpad sistema. Po eni strani opuščanje kmetij, po drugi strani hiper-intenzivna pridelava. Več o tem v v kakšnem drugem blogu.

Danes nam tehnologija omogoča, da proizvedemo natančno toliko, kot je potrebno. Naj podrobneje razložim na primeru naše kmetije.

Naša kmetija je ekološka in se ukvarja z gojenjem živali proste reje. Ekološko gojenje od nas zahteva, da uporabljamo hrano in vse pripravke, ki so pridelani na ekološki način in to pomeni se v naravi hitro razgradijo. Živali proste reje so živali, ki večino časa preživijo na pašnikih, kar od nas zahteva podroben pašni načrt in poleg tega moramo pridelati dovolj hrane za zimsko obdobje, ko hrane v naravi primanjkuje.

Iz zgoraj napisanega sledi, da je kapaciteta naše kmetije (število živali, ki jih lahko vzgojimo) omejena. V konkretnem primeru za našo kmetijo ocenjujemo, da lahko hkrati vzgajamo 100 prašičev, 100 koz in 100 kur.

Kapaciteta naše kmetije nam dejansko samo sposobnost koliko živali smo sposobni vzgojiti na naši zemlji na ekološki način v posti reji.

Naslednje pravilo, ki jo je potrebno upoštevati je pravilo ponudbe in povpraševanja. Torej v najslabšem možnem scenariju – če pridelamo vse živali, ki smo jih sposobni pridelati glede na kapaciteto in če ne prodamo nobene – je to zopet nepotrebno onesnaževanje. Zato je za nas ključno, da čim več živali vzredimo za znanega kupca – ideal bi bil da za vsako žival, ki jo pasemo poznamo kupca že preden žival kupimo oz preden se rodi.

Zato, smo pripravili platformo s trgovino v kateri lahko žival kupite v naprej – po domače naročite, da Vam jo vzgojimo.

Prednosti za kupca so

  • garantirana dobava
  • fiksna cena
  • možnost nadzora 1 : kupec lahko žival spremlja na video posnetkih
  • možnost nadzora 2 : kupec lahko (z družino) kadarkoli obišče kmetijo in preveri, kaj se dogaja z njegovo živaljo
  • možnost nadzora 3: kupec lahko pregleda krmo, vodo, dodatke